March 14, 2018WW II Soldiers from the Poston, Arizona concentration camp:
K

Otis I. Kadani
John R. Kado
Mike K. Kado
Joe G. Kadowaki
Hirao Kageyama
Kanzo G. Kaihara
Masato Kaihara
Smiley J. Kaii
Reiichi Kaita
Harumi H. Kajihara
Kiyoshi K. Kajiko
Shizuo Kajioka
Tomio T. Kajioka
Hiro Kajiya
Toshi Kajiya
Keige Kaku
Norman N. Kamada
Hiroshi Kamei
Isao Kameshige
Tsutae Kamimoto
Tamotsu Kaminaka
Tadao T. Kamiya
Tadashi D. Kanamori
Carl H. Kaneyuki
Chester T. Kaneyuki
Hideo Bill Karamoto
Richard Y. “Babe” Karasawa
James K. Kasai
Akira Kashiki
Yoshio John Kashiki
Hideo Katai
Joe Katano
Sam Katano
Mike M. Katayama
Mitsuo Katayama
Yo Y. Katayama
Fred Y. Kato
Henry K. Kato
Hidetoshi Kato
Tadashi J. Kato
Takeyuki Katow
Tadashi Kawabata
George Y. Kawaguchi
Joe M. Kawaguchi
Mitsuo Kawaguchi
Takashi Kawahara
Tom S. Kawahara
George K. Kawaichi
Nobuo Kawamoto
Seikichi J. Kawamoto
Yoshio Kawamoto
Frank Kawamura
George K. Kawamura
Masami Kawamura
Marie Kawamura (Peterson)
Yosh Kawano
Hideo Kawaratani
John F. Kawasaki
Itaru Kawashima
Zitsuo Kawashima
Yoshito Kawashiri
Mits J. Kayashima
Fujio Kazama
Satoshi Kida
Masuo Kido
George R. Kikuchi
Isao Kikuchi
Takeharu Kikuchi
Taketoshi Kikuchi
Akira P. Kikugawa
Shigeru Kikugawa
Toshio Kimoto
Yutaka Kimoto
Frank S. Kimura
George Kimura
George K. Kimura
Isamu Kinjo
Masumi Kinjo
Ben T. Kinoshita
George J. Kinoshita
George W. Kinoshita
Keigi Kinoshita
Mits. G. Kiritani
Joe Kishi
George I. Kitabayashi
Jimmy S. Kitabayashi
Shiro Kitabayashi
Kiyoshi Kitagawa
Yeji Kitagawa
Kei Kitahara
Miyoji K. Kitaji
Robert R. Kitaji
Utaro Kitasaki
Nelson Y. Kitsuse
Kaoru Kiyomura
Roy I. Kiyomura
Paul Kiyotoki
Sam Kiyotoki
Albert T. Kizuka
Dick I. Kizuka
Shigeru Kizuka
Atsushi A. Koba
Mitsuro Koba
Yoshito Koba
Shoichi Kobara
Yoshimi Kobara
Haruo L. Kobata
Takashi Allan Kobata
Teruo Kobata
Fred I. Kobayashi
James H. Kobayashi
Matsuo Kobayashi
Shiro Kobayashi
Sunao R.Kobayashi
William Kobayashi
Yozo Kobayashi
George Y. Kodama
Harry M. Kodama
James M. Kodama
Jiro K. Kodama
Oscar Y. Kodama
Ben T. Koga
Frank Koga
Lindy M. Koga
Toru W. Koga
Yoki Kohatsu
Fred Kojima
Hideo Kojima
Tom Kojima
Norio Kokka
Tamaki T. Kokka
Masuo Kondo
Koji Konishi
Sammy I. Konishi
Kern Kono
George Y. Korenaga
Richard Y. Koyama
Arthur T. Kubo
Henry T. Kubo
Richard H. Kubo
Duke T. Kubota
Hiroshi Kubota
Jiro J. Kubota
Robert T. Kubota
Seizo Kubota
Shinobu Kubota
Yukio Tony Kubota
Kiyoshi Kubotsu
Ben B. Kudo
George R. Kudo
Goro Kudo
George T.Kumagai
Harry M. Kumagai
James K. Kumaki
Jimmie N. Kunimoto
Hiroshi Kunimura
Masaru Kunimura
Isamu Kunishige
Mitsutada Kunishige
Michio Kunitani
Makiji M. Kurata
Don Kurihara
Koya Kurihara
Lloyd I. Kurihara
Motoi Kurihara
Walter M. Kurihara
Lyle K. Kurisaki, Jr.
Masao J. Kurisu
Katashi J. Kuroda
William M. Kuroda
Kiyoharu K. Kurokawa
Roy M. Kuroye
Frank Kuwada
Nobukazu W. Kuwada
Kazuo G. Kuwahara
Richey Y. Kuwahara
Tatsuya Kuwahara
Shigeo J. Kuwamoto
Howard J. Kuyama

No comments:

Post a Comment